Логопедична терапия

Логопедичната терапия е подходяща както за деца, така и за възрастни. Разбира се някои видове нарушения са строго специфични за ранната детска възраст и няма как да се проявят в зряла (аутизъм, ХАДВ, дисфазия на развитието, дислексия). Навременната логопедична помощ може значително да спомогне за подобряване състоянието на индивида, за да може да води пълноценен живот. Ето и нарушенията, за които предлагаме терапия:


Артикулационни нарушения
Неправилно произнасяне на говорните звукове. Най-често срещани проблеми има при С, З, Ц (съскави), Ш, Ж, Ч (шушкави) или обобщаващият термин сигматизъм, както и Р, Л (сонорни), съответно за Р – ротацизъм, за Л – ламбдацизъм. Проблемите могат да се изразяват в липса, заместване с друг звук или изопачаване.

Заекване
Нарушение на плавността на речта, което най-често се изразява в повторения, удължавания, паузи и прекъсвания при говорене. Най-честата му поява е в ранна детска възраст, разбира се не изключва и такава в по-късна възраст. Видовете заеквания биват: наследствен тип, от психогенен тип (възникващ от стресова ситуация), органичен тип (при неврологична увреда) и смесен тип, включващ комбинации от предните три вида. По-често срещано е при момчета.

Елективен мутизъм
Характеризира се с отказ за комуникиране, извън рамките на дома (училище, детска градина, други възрастни, освен семейния кръг). Може да бъде диагностициран, само при наличие на нормално развит език, както и константност на проявите в дадена среда. По-често се среща при момичета.

Дисфазия на развитието
Нарушение на езиковата система, при което се наблюдава липса или недоразвитие на експресивна (възпроизвеждането) и импресивна (разбирането) реч, като налице са слух, зрение и интелект в норма. Започва в ранна детска възраст.

Дислексия
Това е специфично нарушение на способността на учене, което засяга четенето и писането, като това пречи в училищна възраст да се усвои материала. Могат да бъдат засегнати също математическите, времевите и пространствените способности. Наблюдава се несъответствие между реалните и нормираните за възрастта постижения.

Добрата комуникация е предимство!

IMG-ba1c87cf513349ccb8165007d8679957-V
Психологическо консултиране
logopedic
Логопедична терапия
konsultirane-roditeli
Консултиране на родители
brain (1)
EMDR терапия
IMG-c66931e5d48464a318e920c87e6fd44e-V
Хипноза и хипнотерапия
art-therapy
Арт терапия
IMG-681881d684dd55b150cd2293caa16f40-V
Семинари, курсове и ателиета
mobile-app
Мотивирай се!
error: Съдържанието е защитено!