EMDR терапия

EMDR (Eye Movement Desensetization and Reprocessing), в превод на български “Десенсетизация и Повторна Прераборка на Информация посредством Движение на Очите” е  съвременна психотерапия, която дава изключително добри резултати при работа с травматични събития. Методът интегрира в себе си много от успешните елементи от други психотерапии, като включва в допълнение движение на очите или други видове билитерална стимулация. Тези движения стимулират зоните в мозъка, които отговарят за преработката и съхранението на информацията.
Създателят на EMDR, Франсин Шапиро, установява по случайност, че определени очни движения, успокояват негативни емоционални симптоми. С времето установява, че тези движения са подобни на тези по време на БДО (Бързо Движение на Очите) фазата на съня, в които се случва активната преработка на информация.
Този вид психотерапия обхваща множество проблематики: сексуално, физическо и психическо насилие, травми в детска възраст, инциденти, загуба на значими хора, тревожност, ниска самооценка, страхове, чувство за безпомощност и т.н.

Как работи EMDR?

В нашата памет се съхраняват множество данни. Те се превръщат в малки автоматизирани програми, които действат по един и същ модел. Това има за цел да се съхрани енергия и да може да се фокусираме върху нови неща. До тук всичко е логично и добре. Но в живота се случват събития, с които нашата способност за себеизцеление и регулация, по някакви причини се претоварва и не може да се справи със станалото. Тогава събитията остават непреработени, в оригинална форма, капсулират се и се появяват частично във времето, носейки дискомфорт. Целта на EMDR терапията е да преработи тези непреработени спомени като като ги трансформира в по-малко или изобщо влияещи на живота на клиента. Представете си го като способ, който премахва блокиращия фактор за оздравяването и активира естествените ресурси на клиента.

Предвид, че всеки от нас преживява и обработва информацията изключително индивидуално, на база на своята личност, събитие, възпитание, херидиратни особености и т.н, травмите могат да бъдат много широко понятие. За едни дадено събитие ще бъде нещо слабо като интензитет, за други ще бъде силно и травматизиращо. Травмата е всяко едно събитие, което има дългосрочно негативно въздействие върху живота на човек. Не е важно самото събитие, а последиците, които произтичат от него. Терапията помага на хората да се справят със симптомите и емоционалния дистрес, които са резултат от смущаващо събитие.

Свържи се със силата в теб!

IMG-ba1c87cf513349ccb8165007d8679957-V
Психологическо консултиране
logopedic
Логопедична терапия
konsultirane-roditeli
Консултиране на родители
brain (1)
EMDR терапия
IMG-c66931e5d48464a318e920c87e6fd44e-V
Хипноза и хипнотерапия
art-therapy
Арт терапия
IMG-681881d684dd55b150cd2293caa16f40-V
Семинари, курсове и ателиета
mobile-app
Мотивирай се!
error: Съдържанието е защитено!