мобинг

Системен тормоз към индивида във всякакъв контекст- семейство, връстници, училище, работно място, съседи, общество или онлайн. Той може да бъде емоционален, психологически или сексуален. Най-често терминът се асоциира с натиск на работното място.

Други думи: енкопреза, палиативна грижа, дебилност, ерготерапия, вегетативна нервна система, трискаидекафобия, кипридофобия, таксономия, лабиален, сугестия

error: Съдържанието е защитено!