интроверт

Личност, която е склонна да се затваря в себе си или да се фокусира повече върху вътрешните си мисли, чувства и настроения, отколкото да търси външно стимулиране.

Други думи: емпиричен, трискаидекафобия, амбиверт, компулсивност, афилиация, вегетативна нервна система, кинофобия, сурдопедагогика, дисфория, стереотип

error: Съдържанието е защитено!