амбиверт

Личност, която притежава качествата и на интроверта и на екстроверта, без да доминира нито един от тях.

Други думи: неологизъм, хипермнезия, паника, интроекция, деменция, интеракция, меланхолия, неофобия, анхедония (ахедония), стохастично

error: Съдържанието е защитено!