симпатикова нервна система

Симпатиковата нервна система е част от ВНС и отговаря за повишаването на сърдечния ритъм, свиването на мускулите, освобождаването на адреналин, участва в процесите на провеждане на енергия до мускулите и други функции. Има по-къси неврони и е по-бързо реагираща система

Други думи: аскетизъм, астения, хипоакузия, деперсонализация, конформизъм, нанизъм, солитаризъм, вижиланс, хроместезия (хромостезия), еманципация

error: Съдържанието е защитено!