кожно-галванична реакция

Кожно-галванична реакция (електродермална активност, електродермален отговор, психогалваничен рефлекс и др.) представлява промяна в електрическото съпротивление на кожата в резултат на сензорна стимулация. Отнесено към психологията е намерена връзка между емоционалната възбуда и реакцията на кожата. Това се изразява в повишено потене при изпитване на гняв, страх, сексуална възбуда, нервност и др., което се контролира от симпатиковата нервна система. Най-общо казано изпитването на емоции може да бъде изразено чрез кожна реакция.

Други думи: енуреза, креативност, евгеника, конфабулация, психоза, инцест, зона на комфорт, дистимия, клаустрофобия, меланхолия

error: Съдържанието е защитено!