девиантно поведение

Поведение отклоняващо се от приетите социални норми. То има три степени: деморализация, криминализация и юридическа репресия. Деморализацията е периодът, в който се случва първата антисоциална проява до момента на формиране на трайно такова поведение. Криминализацията е времето между първата противообществена проява до първото вече престъпно действие, заради което лицето може да бъде осъдено. Юридическата репресия е периодът от първото престъпното действие до влизането на наказанието в сила.

Други думи: халюцинация, тактилен, генофобия, пареидолия, мобинг, абулия, билингвизъм, алексия, аменция, ендогенен

error: Съдържанието е защитено!