логорея

Патологично проявление на речта, отнасящо се до психиатрията и неврологията, което се изразява в завишено желание за говорене, което може да бъде с бърза скорост и липса на смисъл на казаното от индивида.

Други думи: деградация, геронтология, таксономия, верификация, палеопсихология, бърнаут, клептомания, депривация, аглиофобия, евгеника

error: Съдържанието е защитено!