вегетативна нервна система

Автономна нервна система отговаряща за регулацията на функциите на вътрешните органи.

Други думи: мобинг, хипоакузия, онихофагия, бърнаут, онтогенеза, олигофренопедагогика, ментален, сомнамбулизъм, биофил, хипермнезия

error: Съдържанието е защитено!