анорексия

Разстройство на храненето на психична основа. Симптомите са понижено тегло, свръхангажираност с калоричността на храната, нереалистична представа за собсвеното тяло, прекомерно гладуване и ползване на очистителни средства, натраплив страх от напълняване.

Други думи: алиенация, ювентология, валеология, емоционално прегаряне (бърнаут), акрофобия, аскетизъм, ортобиотика, хипермнезия, социопат, пиромания

error: Съдържанието е защитено!