хипермнезия

Повишена способност за запомняне, съхранение и възпроизвеждане на възприетото и преживяното.

Други думи: ерготерапия, аскетизъм, девиантно поведение, олигофрения, емпиричен, ригиден, гинофобия, аглиофобия, лабилност, ендогенен

error: Съдържанието е защитено!