френология

Наука, изучаваща връзката между формата на черепа и психичните особености на индивида.

Други думи: меланхолия, логопедия, маргиналност, маскулинизация, фантазъм, интрапунитивност, геронтология, нихилизъм, арефлексия, афект

error: Съдържанието е защитено!