стереотип

Еднотипен начин на поведение и мислене в еднакви ситуации.

Други думи: неофилия, интерация, индиферентен, фантазъм, филофобия, бърнаут, яктация, групова динамика, конформизъм, амбиверт

error: Съдържанието е защитено!