неологизъм

Нова дума или израз. В психипатологичен аспект се възприема като симптом на разстройство в мисленето.

Други думи: зона на комфорт, фантазъм, мизофобия, асертивен, конфабулация, ателофобия, тонитрофобия, интеракция, ригиден, емпиричен

error: Съдържанието е защитено!