интеракция

Взаимодействие между индивидите в процеса на общуване им.

Други думи: хиперстезия, аудиометрия, танатофобия, амбиверт, прозодия, дисфория, евгеника, вербален, маскулинизация, дистимия

error: Съдържанието е защитено!