дизартрия

Нарушение на говора (нарушена артикулация), при което са засегнати мускулите участващи в звукопроизвеждането (език, устни, меко небце).

Други думи: емоционално прегаряне (бърнаут), зоофобия, валеология, халюцинация, амбивалентност, арефлексия, геронтология, палеопсихология, интенция, индиферентен

error: Съдържанието е защитено!