деградация

Деформиране на личността в отрицателна посока.

Други думи: олигофренопедагогика, конфабулация, дисфагия, налудност, транквилизатор, конформизъм, хипоакузия, интерация, клаустрофобия, ехолалия

error: Съдържанието е защитено!