Други думи: афект, криза, олигофренопедагогика, индиферентен, акрофобия, алтруизъм, хроместезия (хромостезия), неофобия, логопедия, дизартрия

error: Съдържанието е защитено!