аменция

Състояние на обърканост както към собствената личност, така и към външния свят. Възниква в резултат на силно изтощаване, след прекарани заболявания (инфекциозни, интоксикации, травми, органични заболявания на мозъка, тежки операции и т.н.).

Други думи: кинофобия, апраксия, маргиналност, мутизъм, бърнаут, перцепция, алиенация, конфабулация, семантика, легастения

error: Съдържанието е защитено!