алекситемия

Отчуждение на индивида от собствените му преживявания. Наблюдава се неспособност за чувстването и изразяването им.

Други думи: зона на комфорт, трискаидекафобия, лапсус, мизофобия, налудност, перцепция, неологизъм, психоза, агорафобия, семантика

error: Съдържанието е защитено!