акселерация

Психическото и/или физическо развитие на децата, които се случват по-ускорено и по-рано. Обратното на ретардация. Среща се още и под термина акцелерация.

Други думи: тактилен, астения, ажитация, митомания, неврон, ментален, амбивалентност, инсайт, кожно-галванична реакция, персеверация

error: Съдържанието е защитено!