акселерация

Психическото и/или физическо развитие на децата, които се случват по-ускорено и по-рано. Обратното на ретардация. Среща се още и под термина акцелерация.

Други думи: интрапунитивност, леност, брадипсия, парасимпатикова нервна система, трискаидекафобия, енцефалит, офидиофобия, идиотия, абстиненция, акрофобия

error: Съдържанието е защитено!